BenFit Foodcoach

Het BenFit-programma is speciaal ontwikkeld om op een gezonde manier aan je lifestyle te werken: of het doel nu afvallen, aankomen of juist in balans blijven is. Je wordt begeleid door een persoonlijke Carla Dance coach die samen met jou aan de slag gaat om een gezonde lifestyle te realiseren. Jouw coach helpt je op een andere manier te kijken naar jouw lichaam en gezondheid.Vanaf midden oktober


A partir de

mi-octobre

VERANTWOORD AFVALLEN TOT 1 KILO PER WEEK IN EEN 12-WEKEN PROGRAMMA

Le programme BenFit a été conçu spécifiquement pour vous aider à adapter votre mode de vie de manière saine et ce, quel que soit votre objectif : perdre du poids, gagner quelques kilos ou simplement maintenir votre poids de forme.  Vous serez encadré.e par un.e coach personnel.le de la Carla Dance qui vous guidera dans l’adoption d’un mode de vie plus sain. Votre coach vous aidera à regarder votre corps et votre santé différemment.

PERDRE JUSQU’À 1 KILO PAR SEMAINE, DE MANIÈRE RÉFLÉCHIE, DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DURANT 12 SEMAINES

@ Carla Dance Company

Het BenFit-programma werkt aan een gezonde lifestyle met drie essentiële pijlers :

Le programme BenFit pour un mode de vie sain repose sur trois piliers essentiels :  

Voedingsadvies

Het BenFit-programma geeft je een wekelijks voedingsadvies, inclusief boodschappenlijst, individueel afgestemd op jouw lichaam en situatie. Dat houdt in dat er wordt gekeken naar de energiebehoefte van je lichaam (op basis van jouw ruststofwisseling), naar de intensiteit van je werk én het aantal uren dat je sport. Daarnaast houdt het programma rekening met voorkeuren, eetpatronen en allergieën of intoleranties. Een uniek gezond voedingsadvies voor jou op maat gemaakt!


Het voedingsadvies van je Carla Dance BenFit coach is gezond, gevarieerd, regelmatig en voldoende. BenFit is geen dieet, bevat geen supplementen of maaltijdvervangende producten, maar het leert jou hoe je gezond eet. Een eetpatroon dat past bij jouw lichaam en dat je je leven lang vol kunt houden, doordat je lekker en verantwoord eet, maar zeker geen honger lijdt.

Conseils Nutritionnels

Le programme BenFit vous apporte des conseils nutritionnels hebdomadaires, comprenant une liste de courses, et adaptés individuellement à votre corps et votre situation. Ceci implique un examen des besoins énergétiques de votre organisme (sur la base de votre métabolisme au repos), de l’intensité de votre travail et du nombre d’heures de sport que vous pratiquez. Le programme tient compte en outre de vos préférences, de vos habitudes alimentaires, et de vos allergies ou intolérances. Bref, vous bénéficierez de conseils nutritionnels sains, conçus sur mesure !


Les conseils nutritionnels de votre coach Carla Dance BenFit sont axés sur une alimentation saine, variée, et impliquant des apports réguliers et suffisants. Le programme BenFit n’est pas un régime au sens strict, il ne contient pas de compléments alimentaires ni de substituts de repas, mais vous apprend à manger sainement. Il vous incite à adopter des habitudes alimentaires adaptées à votre organisme et que vous pourrez continuer à mettre en pratique à vie, sachant que vous mangez de façon saine et réfléchie, sans avoir faim.

Gezond bewegen

Het BenFit-programma zorgt ervoor dat gezonde beweging een vast onderdeel van jouw gezonde leefstijl wordt. Jij gaat ervaren wat lichaamsbeweging voor jou doet en je gaat het verschil voelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Je gaat wekelijks werken aan je lichamelijke conditie en fitheid met als doel: lichaamsbeweging tot vast onderdeel maken van jouw gezonde leefstijl en verantwoord afvallen.

Jouw persoonlijke Carla Dance-coach geeft advies wat jij het beste kunt doen op het gebied van lichaamsbeweging. De BenFit-pijler Beweging kan ingezet worden op meerdere niveaus van intensiteit.


 • Het is mogelijk om te kiezen voor een individuele- of teamsport, waarbij je algemene richtlijnen volgt van je coach maar voor een groot deel zelfstandig te werk gaat.
 • Jouw BenFit-coach, adviseert inzake je dagelijkse bewegingspatroon, cardio- en krachtoefeningen voor thuis als aanvulling op een sportschooltraject.
 • Op advies van je Carla Dance-coach, ga je 3 keer per week intensief sporten en krijg je advies over je algehele bewegingspatroon, eventueel uitgebreid met richtlijnen over je cardio- en krachttraining naast je sportschoolbezoeken.
 • Carla Dance Company biedt je hier een interessante formule met keuze uit onze lessen Strong Nation, Zumba, Yoga Dynamic, Dance&Burn en Ragga.  Raadpleeg onze coach.

Activité physique saine

Le programme BenFit vise à intégrer la pratique d’une activité physique saine comme composante essentielle de votre mode de vie. Vous percevrez les bienfaits du sport, tant sur le plan mental que physique. Vous travaillerez chaque semaine à améliorer votre condition physique, de manière à ce que la pratique du sport fasse désormais partie intégrante de votre mode de vie sain et de votre programme de gestion du poids.

Votre coach personnel.le Carla Dance vous indiquera le type de sport qui vous convient le mieux. Le volet Activité physique du programme BenFit peut être paramétré suivant différents niveaux d’intensité.


 • Vous pourrez opter pour un sport individuel ou collectif, tout en bénéficiant des consignes de votre coach, et effectuer aussi une grande partie des exercices vous-même.
 • Votre BenFit vous conseillera des exercices quotidiens, des exercices visant à améliorer votre fonction cardiaque et votre force, à pratiquer chez vous, en plus des cours de sport.
 • Suivant les conseils de votre coach Carla Dance, vous pratiquerez une activité physique intensive 3 fois par semaine et bénéficierez de conseils sur l’activité physique, éventuellement complétés de directives pour un entraînement cardio et de la force, en plus des cours de sport réguliers.   
 • La Carla Dance Company vous offre une formule intéressante vous permettant de choisir parmi nos cours de Strong Nation, Zumba, Yoga Dynamic, Dance&Burn et Ragga. Consultez notre coach pour en savoir plus.

Relax

BenFit zorgt dat je heel bewust gaat werken aan de balans tussen inspanning en ontspanning. Wil je fit zijn én blijven, dan is het van groot belang dat je lekker in je vel zit. Daarom ga je tijd maken om te relaxen en werken aan je mentale gezondheid. Je gaat tijd voor ontspanning inbouwen in jouw leven en regelmatig heel bewust kiezen voor een moment voor jezelf.

Gezond leven, een fit lichaam creëren, een gezond gewicht bereiken, het is binnen handbereik met BenFit !


Onderschat de kracht van jouw denkwijze niet: geloof dat jij jouw doel gaat bereiken en je zult slagen. Daarom staat positief denken tijdens het BenFit-programma centraal. Positief in het leven staan, meer genieten en lekkerder in je vel zitten. Het maakt je optimistisch en sterk, je ziet de mogelijkheden en je grijpt elke kans aan om jouw doel te verwezenlijken.

Relaxation

BenFit vise à trouver un juste équilibre entre effort et relaxation. Pour être forme et le rester, il est primordial de bien se sentir dans sa peau. Vous prendrez donc le temps de vous détendre et d’améliorer votre bien-être mental. Vous aménagerez des moments pour vous relaxer et vous occuper de vous.

Vivre sainement, retrouver la forme et atteindre votre poids idéal, c’est possible grâce à BenFit !


Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre pensée : croyez en vous, en votre capacité d’atteindre votre objectif, et vous y arriverez. La pensée positive occupe une place centrale dans le programme BenFit. Adoptez une attitude positive, pensez à profiter davantage de la vie, et vous vous sentirez mieux dans votre peau. Cela vous apportera de l’optimisme et de la force, et vous aidera à percevoir les opportunités et à saisir votre chance de réaliser votre objectif.

Hoe 1 kilo per week afvallen in 12 weken bij  Carla Dance Company ?

 • Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek (45 min.) wordt je gewogen en bespreek je met je coach je verwachtingen en levensstijl.  


Aan de hand hiervan wordt een realistisch verwachtingspatroon gecreëerd.


Je coach geeft uitleg en advies bij het BenFit programma en genereert je voedings- en bewegingsadvies aan de hand van de BenFit tools.


Je coach zal je adviseren in welke Carla Dance lessen jij het beste resultaat kan halen.


 • 10 wekelijkse contactmomenten

Tijdens het wekelijkse coachinggesprek (15 min.) evalueer je samen met je Carla Dance coach de voorbije week.  


Je coach bezorgt je je nieuwe voedingsplan met aangepaste boodschappenlijst.


Op de gratis BenFit app kan je je weekplan en boodschappenlijst volgen.


Uiteraard blijf je bewegen, je krijgt van je coach een aantal work-outs, maar bewegen in groep is natuurlijk veel leuker.  


 • Evaluatiegesprek

Na afloop van de 12 weken evalueer je samen met je coach de behaalde resultaten.

Wat na de 12 weken ?

Met je nieuwe 'lifestyle' kan je nu zelf aan de slag.  We laten je echter niet in de kou staan!


Je coach kan je nog verder begeleiden.  De frequentie van de contactmomenten zal lager zijn, maar je coach blijft je voedings- en bewegingsadvies geven.  


Uiteraard blijf je ook verder welkom in de lessen van de Carla Dance Company.

Comment perdre 1 kilo par semaine, sur une durée de 12 semaines, à la Carla Dance Company ?

 • Entretien de départ

Lors de l’entretien de départ (45 min.), vous mesurerez votre poids et discuterez avec votre coach de vos attentes et de vos habitudes alimentaires.


Ces données permettront d’établir des objectifs réalistes.

Votre coach vous prodiguera des explications et des conseils dans le cadre du programme BenFit et génèrera des conseils nutritionnels et sportifs à l’aide des outils BenFit.


Votre coach vous indiquera les cours de la Carla Dance qui vous apporteront les meilleurs résultats.


 • 10 entretiens hebdomadaires

Chaque entretien hebdomadaire (15 min.) sera l’occasion d’évaluer la semaine écoulée avec votre coach Carla Dance. 


Votre coach vous remettra votre nouveau programme nutritionnel, complété d’une liste de courses adaptée.  


L’application gratuite BenFit vous permettra aussi de consulter et suivre votre programme hebdomadaire et votre liste de courses.


Tout au long du programme, vous continuerez évidemment à entretenir votre condition physique, vous recevrez une série d’exercices de la part de votre coach, mais la pratique du sport en groupe reste bien évidemment l’option la plus conviviale.


 • Entretien d’évaluation

Au terme des 12 semaines, vous évaluerez avec votre coach les résultats atteints.  

Qu'adviendra-t-il au terme des 12 semaines ?

Une fois que vous aurez assimilé votre nouveau 'mode de vie', vous pourrez vous en sortir de manière autonome. Mais nous restons à vos côtés !


Votre coach peut poursuivre l’accompagnement. La fréquence des entretiens sera plus faible, mais votre coach continuera à vous donner des conseils nutritionnels et sportifs.


Et nous vous accueillerons bien sûr toujours avec plaisir aux cours de la Carla Dance Company.

Overtuigd ? Of wens je nog  meer info? 


Stel je goede voornemens niet langer uit

en vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Convaincu.e ? Impatient.e d’en savoir plus ? 


N’attendez plus pour mettre vos bonnes résolutions en pratique

et complétez le formulaire ci-dessous pour plus d’informations.

Carla Francisco_BenFitcoach @ carladance
 
 
 
Ik ben geïnteresseerd in het BenFit programma, contacteer me voor meer info.
Je suis interessée par le programme BenFit, contactez-moi pour plus d'info.